UTBILDNINGAR/KURSER

  1. Allmänna linjen
  2. Utb_AllLin_02
  3. Studierna på Allmän kurs är på grundskolenivå och gymnasienivå. Här kan du läsa in grundskolekompetens eller skaffa dig behörighet för högskolestudier. Du väljer att gå ett, två eller tre år beroende på vilken skolbakgrund du har och vilket syfte du har med dina studier.
   Du kan välja att kombinera dina teoretiska ämnesstudier med mer praktiska ämnen eller extra mycket skriv- och lästräning.
  1. Konstlinjen
  2. Utb_KonPau_02
  3. Konstlinjens första årskurs består av två grenar med två olika sätt att arbeta.
   Classic: För dig som vill få ut maximalt av konstlinjens bredd, meritera dig till fortsatta konststudier eller pröva om konstskapande kan vara något att satsa på.
   Paus: För dig som vill koppla av från det vanliga jobbet något år, söka nya vägar i livet, kanske för att förverkliga drömmar eller pröva på konstskapandets olika delar.
  1. Musiklinjen
  2. Utb_AfrMus_03
  3. Musiklinjen med Sånginriktning & Musikerinriktning är en 1-2 årig kurs, som vänder sig till sångare & musikern som vill ägna sig åt musik i afroamerikansk tradition.
   Musiklinjen med Musikproduktionsinriktning är en 1-årig kurs som vänder sig till dig som vill skriva och producera musik. Du får möjlighet att lära dig hela processen inom musikproduktion, allt från att skriva, arrangera, spela in, mixa & paketera.
  1. Dataspel och filmeffekter
  2. Utb_KonDat_02
  3. Dataspel och filmeffekter  är en konstnärlig, universitetsförberedande och introducerade kurs för dig som vill skapa dataspel och visuella  effekter för film- och spelbranschen. Kursen år ettårig och ges på heltid.
  1. Seniorkursen
  2. Utb_SenKur_02
  3. Två dagar per vecka träffas vi och berikar våra liv med både teoretiska och praktiska ämnen.
   I sann folkbildningsanda finns det stora möjligheter att anpassa innehållet i kursen efter deltagarnas önskemål, t ex att göra en längre resa med buss till något resmål. Läs mer om Seniorkursen
  1. I Mästarens fotspår
  2. masfot_01
  3. Vill du växa i din personliga gudsrelation? Vill du avsätta en termin för att tillsammans med andra gå på upptäcktsfärd i vad det kan innebära att vara lärjunge till Jesus Kristus? Vill du låta Jesus och hans Ord forma ditt sätt att tänka, tala, handla och prioritera? Då är I Mästarens fotspår något för dig!  Läs mer.
  1. Baskursen
  2. Allmännlinje
  3. För många fungerar Baskursen som en förberedelse för vuxenlivet. Man kanske står inför att flytta hemifrån till någon form av stödboende, eller man är på väg från skolan och ut i resten av livet.
   Flera har redan kommit ut i en daglig verksamhet, men vill ha ett avbrott i den eller kombinera den med studier ett par dagar i veckan.
  1. Sommarkurser
  2. Utb_SomBas_03
  3. Sommarbas vänder sig till vuxna som önskar en sommarvistelse med både trygghet och rika upplevelser. Till Sommarbas är man välkommen oavsett hur mycket eller lite hjälp man behöver. På Sommarbas får man god mat, bra boende och mycket roligt. Exempel på det är utflykter, bad- konst- och musikupplevelser, bio, fest och sommardisco.