FÖRDJUPNINGS
ÅRET

För dig som studerat
konst tidigare.

Om utbildningen

Fördjupningsåret är en ettårig kurs på hel- eller halvtid som passar dig som behöver tid till att arbeta fram en uppsättning konstnärliga arbeten och vill bedömning/kritik med jämna mellanrum
Du har gått två år (classic eller paus) hos oss eller annan konstskola alternativt har annan likvärdig konstnärlig erfarenhet. I fördjupningsåret har du alla valmöjligheter och resurser som skolans övriga konststuderande har, men du har också frihet att jobba på egen hand och få kontinuerlig feedback på ditt arbete. Har du inte gått på Solviks konstlinje innan vill vi se 3-5 tidigare konstnärliga arbeten (se nedan).

Frihet att forma kursen till det du vill

Du arbetar sannolikt mest självständigt och på distans från skolan och därför ställs det höga krav på din förmåga att kunna ta egna initiativ. En halvdag i veckan träffas vi dock fysiskt på skolan. Vill du under en period följa någon av konstlinjens kurser går det utmärkt.

På våren ställer du (själv eller tillsammans med dina kurskamrater) ut dina arbeten på något av stadens gallerier. 

Kursinnehåll

  • Huvudalternativ: Eget arbete på valfri plats + ”Bollplankträffar” på skolan en halvdag i veckan
  • Individuell handledning och bedömning/kritik av dina arbeten av konstlinjens lärare
  • I kombination med huvudalternativet: Följa valfria delar av konstlinjen kursmoment (se exempel gren classic)

Gemensamma aktiviteter

Att studera på folkhögskola kan innebära att du förutom din egen utbildning även deltar i skolans gemensamma aktiviteter som temadagar, idrottsdagar, föreläsningar och samtalsgrupper.

Kostnader

Du som går konstlinjen betalar en grundkostnad där bla försäkringar ingår. Du betalar även en extra kostnad där det ingår en del förbrukningsmaterial och vissa resor till utställningar/studiebesök m.m.

Förkunskapskrav:

Du söker på arbetsprover, betyg, intyg och personlig motivering.

Vill du veta mer?

Åsa Wallmark, kursförståndare
Tel: 070-2788509
Skicka ett mail

Läsårstider:

1 år, 36 veckor
2024-08-20 — 2024-12-20
2025-01-08 — 2025-06-05

Sista ansökningsdag:

15 maj

Arbetsprover

Konstlinjen – Fördjupningsåret kräver inga arbetsprover för dig som gått på Solviks konstlinje (classic eller paus) innan.

Arbetsprover för dig som inte gått  Solviks konstlinje innan:

3 valfria bilder. Arbetsproverna fotograferas och  bifogas som bildfiler i jpg-format  i ett mejl till info@solviksfolkhogskola.se

Ange i mejlet:

* Ditt namn
* Att bifogade filer  avser komplettering med arbetsprover till ansökan konstlinjen – distans
* Döp de bifogade filerna  dittnamnA.jpg, dittnamnB.jpg osv

Elevarbeten

Här kommer några exempel på arbeten som är gjorda på Solviks Folkhögskola

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!

Kontakta gärna oss