ALLMÄN
KURS

För dig som vill läsa in grundskolekompetens
eller skaffa dig behörighet för högskolestudier.

Allmän kurs är för dig som vill bli klar med grundskolan eller gymnasiet. Kanske vill du vidare till högre studier, kanske vill du komma ut i arbetslivet så snabbt som möjligt. Vi både kan och vill anpassa studierna till den målsättning du har och den person som du är.

Vår allmänna kurs passar bra om du vill:

  • läsa in grundskole- eller gymnasiekompetens
  • få hjälp med att utforma dina studier på ett sätt som passar dig
  • lära för livet

Gymnasie- eller grundskolestudier i svenska, engelska och matematik är en gemensam bas för kursen och utöver detta erbjuder  vi många olika ämneskurser att bygga din utbildning med.

På Allmän kurs har vi samlat de olika valmöjligheterna under fyra olika inriktningar som är utformade för att passa deltagare med olika intressen och behov. Inriktningstiden är åtta lektioner per vecka och övrig tid på den Allmänna kursen ägnas åt studier i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Svenska, engelska och matematik på både grundskole- och gymnasienivå och det är möjligt att kombinera kurser på olika nivåer. Alla som studerar på vår Allmänna kurs har samhällskunskap och samtalar varje vecka om aktuella globala och nationella frågor.

Tema

Temainriktningen passar dig som vill läsa in flera gymnasiekurser för att uppnå grundläggande gymnasiebehörighet. Förutom svenska, engelska och matematik läser vi samhällskunskap, naturkunskap, religion, historia och psykologi. Istället för traditionella skolämnen läser vi temaområden i block. Där studerar vi verklighetsnära och strävar efter att förstå sammanhang mer än detaljer. Vi vill ge en helhetssyn på de områden som vi studerar.

Flex

Den flexibla inriktningen Flex ger dig möjlighet att kombinera din svenska, engelska, matematik och samhällskunskap med flera andra kurser som passar dina mål och din studieplan. Här kan du läsa omvärldskunskap, friskvård och körkortsteori. Inom ramen för Flex finns även lektioner för framtidsplanering och extra studietid. Flex utformas individuellt och ämnena kombineras därför olika, beroende på önskemål och behov.

Konst

På konstinriktningen kombineras studierna i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap med konstnärlig verksamhet. Här får du prova på olika konstnärliga tekniker som t ex måleri, skulptur och grafik. Allt för att inspirera dej till fortsatt utveckling inom konstämnet. Du undervisas av lärare från vår konstlinje.

Datorgrafik

På datorgrafiska inriktningen kombineras studierna i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap med datorgrafik och dataspelsproduktion. Här får du prova på både 3D-program och olika konstnärliga tekniker. Du undervisas av lärare från kursen dataspel & filmeffekter och av lärare från konstlinjen.

Internat

Om du vill så finns möjligheten att bo på skolans internat. Förutom fräscha rum så erbjuds också god mat i vår restaurang. I internathyran ingår frukost, lunch och middag alla vardagar.

Bilder från ett av internatrummen

Förkunskapskrav:

Till din ansökan vill vi ha referenser och eventuella betygskopior. Vi vill gärna att du gör ett studiebesök hos innan du söker, så att vi får lära känna varandra bättre. Hör av dig så att vi kan komma överens om lämplig tid.

Vill du veta mer?

Emma Wikblad, Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0910 – 73 20 12
Skicka ett mail

Johanna Sehlstedt, kursförståndare
Tel: 0910-73 20 13
Skicka ett mail

Läsårstider:

1 år, 36 veckor
2024-08-20—2024-12-20
2025-01-08—2025-06-05

Sista ansökningsdag:

Ht 15 maj
Vt 15 december

Allmän behörighet

Allmän kurs vänder sig bland annat till dig som vill läsa in behörighet för högskolestudier. Du kan läsa in den grundläggande behörigheten som krävs för högskoleutbildning och efter eget val läsa in särskild behörighet som i stort motsvarar nivåerna på det samhällsvetenskapliga programmet.

Studieintyg

Efter avslutad kurs får du ett intyg med uppgifter om vad du läst samt ett behörighetsintyg som intygar vilka behörigheter som är godkända samt vilket studieomdöme du fått. Studieomdöme motsvarar betyg på gymnasieskola och VUX.

Studiebesök

Om det är möjligt så vill vi gärna att du gör ett studiebesök hos oss innan du söker. Då kan vi  prata om vad du vill och vad vi kan erbjuda. Hör av dig så att vi kan komma överens om lämplig tid.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!

Kontakta oss gärna