ALLMÄN
KURS

För dig som vill läsa in grundskolekompetens
eller skaffa dig behörighet för högskolestudier.

Allmän kurs är för dig som vill bli klar med grundskolan eller gymnasiet. Kanske vill du vidare till högre studier, kanske vill du komma ut i arbetslivet så snabbt som möjligt. Vi både kan och vill anpassa studierna till den målsättning du har och den person som du är.

Vår allmänna kurs passar bra om du vill:

  • läsa in grundskole- eller gymnasiekompetens
  • få hjälp med att utforma dina studier på ett sätt som passar dig
  • lära för livet

På vår allmänna kurs kan du välja mellan fyra olika inriktningar som är utformade för att passa deltagare med olika intressen och behov. På alla inriktningarna läser du kärnämnena svenska, engelska och matematik. Dessa ämnen finns på både grundskole- och gymnasienivå.

Tema

Temainriktningen passar dig som vill läsa in flera gymnasiekurser för att uppnå grundläggande gymnasiebehörighet. Förutom kärnämnena läser vi samhällskunskap, naturkunskap, religion, historia och psykologi.
Istället för traditionella skolämnen läser vi temaområden i block. Där studerar vi verklighetsnära och strävar efter att förstå sammanhang mer än detaljer. Vi vill ge en helhetssyn på de områden som vi studerar.

Skriv- och läs

Skriv- och läsinriktningen är till för dig som vill fokusera på kärnämnena. Här får du extra stöd i svenska, engelska och matematik. Du får arbeta i din egen takt i en liten grupp och en stor del av undervisningen är anpassad efter dina speciella behov. Vi erbjuder bra studiemöjligheter oavsett om du har läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter eller om du har ett annat modersmål än svenska. Eller om du av andra skäl behöver extra tid eller hjälp med kärnämnesstudierna.

Konst

På konstinriktningen kombineras kärnämnesstudierna med konstnärlig verksamhet. Här får du prova på olika konstnärliga tekniker som t ex måleri, skulptur och grafik. Allt för att inspirera dej till fortsatt utveckling inom konstämnet. Du undervisas av lärare från vår konstlinje.

Datorgrafik

På datorgrafiska inriktningen kombineras kärnämnesstudierna med datorgrafik och dataspelsproduktion. Här får du prova på både 3D-program och olika konstnärliga tekniker. Du undervisas av lärare från kursen dataspel & filmeffekter samt konstlinjen.

Internat

Om du vill så finns möjligheten att bo på skolans internat. Förutom fräscha rum så erbjuds också god mat i vår restaurang. I internathyran ingår frukost, lunch och middag alla vardagar.

Bilder från ett av internatrummen

Förkunskapskrav:

Till din ansökan vill vi ha referenser och eventuella betygskopior. Vi vill gärna att du gör ett studiebesök hos innan du söker, så att vi får lära känna varandra bättre. Hör av dig så att vi kan komma överens om lämplig tid.

Vill du veta mer?

Emma Wikblad, Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0910 – 73 20 12
Skicka ett mail

Johanna Sehlstedt, kursförståndare
Tel: 0910-73 20 13
Skicka ett mail

Läsårstider:

1 år, 36 veckor
2023-08-21 — 2023-12-21
2024-01-10 — 2024-06-05

Sista ansökningsdag:

Ht 15 maj
Vt 15 december

Allmän behörighet

Allmän kurs vänder sig bland annat till dig som vill läsa in behörighet för högskolestudier. Du kan läsa in den grundläggande behörigheten som krävs för högskoleutbildning och efter eget val läsa in särskild behörighet som i stort motsvarar nivåerna på det samhällsvetenskapliga programmet.

Studieintyg

Efter avslutad kurs får du ett intyg med uppgifter om vad du läst samt ett behörighetsintyg som intygar vilka behörigheter som är godkända samt vilket studieomdöme du fått. Studieomdöme motsvarar betyg på gymnasieskola och VUX.

Studiebesök

Om det är möjligt så vill vi gärna att du gör ett studiebesök hos oss innan du söker. Då kan vi  prata om vad du vill och vad vi kan erbjuda. Hör av dig så att vi kan komma överens om lämplig tid.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!

Kontakta oss gärna