Här kan du läsa om våra policys och dina rättigheter

Läs Folkbildningsrådets formulär i genom att klicka här.
Läs vår jämställdhetsplan genom att klicka här. 
Läs vår plan mot kränkande särbehandling genom att klicka här 
Läs vår drogpolicy genom att klicka här.
Läs statens syfta med att stödja Folkhögskolan genom att klicka här. 
Läs om Solviks studeranderättsliga standard  här.