Kostnader på Solvik 2024/2025

Reservation för eventuella prisändringar.

Grundkostnad

Alla heltidsstuderade betalar en grundkostnad. I denna kostnad ingår, gruppliv- och gruppolycksfallsförsäkring, utlåning av kurslitteratur, fältstudier, viss kopiering och studiematerial m.m.

Undervisningen

Undervisningen är kostnadsfri.

Förbrukningsmateriel

Allt förbrukningsmateriel betalar du själv.

Kurslitteratur

Det mesta av kurslitteraturen får du låna från skolan.

Parkering

Du kan hyra en parkeringsplats med motorvärmare. Det kostar 1000 kronor/läsår för heltidsstudier

Lunch och kaffe i restaurangen

Du som inte bor på skolan kan köpa matkuponger. Dessa kostar 750 kronor för 10 st. Köper du enstaka kostar det 80 kr. Salladskuponger kostar 650 kronor eller 70 för enstaka. Möjlighet finns att köpa vegetarisk kost och annan specialkost. Prata med kökschefen om det.  Kaffe/te bjuder vi på. 

Kostnader för heltidskurser:

ALLMÄNNA KURSER

(läser in gymnasiet och/eller grundskolan)
3510 kronor/läsår för grundkostnad 

MUSIKKURSER

3510 kronor/läsår för grundkostnad
1500 kronor/läsår för extrakostnad. I denna kostnad ingår bla underhåll och reparation av ljudutrustning, instrument.

DATASPEL & FILMEFFEKT

3510 kronor/läsår för grundkostnad
544 kronor/läsår extrakostnad där bla gemensamt förbrukningsmaterial, studiebesök ingår.
2700 kronor/läsår för ev datorhyra

KONSTKURSEN

3510 kronor/läsår för grundkostnad
1650 kronor/läsår extrakostnad för Konst 1 och 2. Här ingår studiebesök, viss allmän förbrukning inom tex skulptur, måleri mm.
710 kronor /läsår extra kostnad för Fördjupningsåret. I denna kostnad ingår studiebesök, viss allmän förbrukning inom tex skulptur, måleri mm.

FÖRFATTARSKOLA

3510 kronor/läsår för grundkostnad
Möjlighet finns att hyra dator.

Internat

Om du önskar bo i något av våra internatrum, prioriterar vi i första hand dig som kommer långväga. Alltså inte de som bor i närheten av Skellefteå. Om du ska flytta ut innan terminens slut, har du en månads uppsägningstid på rummet.

När du bor på internatet betalar du förutom grundkostnaden även en boendekostnad och en matkostnad. Boendekostnaden skiljer sig beroende på vilken typ av rum du bor i. I boendekostnaden ingår el, vatten, värme, wifi.

Matkostnaden är lika för alla och där ingår frukost, lunch, middag och kvällsfika under alla skoldagar. Man kan inte välja bort någon måltid för att få reducerad kostnad.

 

Kostnader

Per månad

Läsår

Matkostnad

3500 31500 
Rum med egen toa 3000-3200 

27000-28800 

Rum med gemensam toa

1900 17100

Rum i radhus

2500 22500

Betalning

Kostnaden för hela läsåret delas upp i nio lika stora delar och faktureras från sep – maj. Augusti och juni är faktureringsfria månader.

Du får en faktura varje månad som ska betalas den sista september, oktober, november, december, januari, februari, mars, april och maj.

Kostnad deltidskurser

Konsthistoria

För denna kurs tar vi en grundkostnad på 900 kronor/termin. I den kostnaden ingår gruppliv- och gruppolycksfallsförsäkring, viss kopiering och studiematerial. Går man Kulturkursen med konsthistoria 75% betalar man 1100 kr per termin.

Kulturkursen

För denna kurs tar vi en grundkostnad på 500 kronor/termin för den som går 25% och 900 för den som går 50%. I den kostnaden ingår gruppliv- och gruppolycksfallsförsäkring, viss kopiering och studiematerial. Till detta tillkommer kostnader för entréer vid evenemangsbesök och viss resekostnad. Solvik kommer att subventionera evenemangsbesöken till viss del men vi räknar med att er kostnad blir cirka 2000 kr/läsår. Eventuella kostnader för längre höst- och vårresa ingår dock ej i detta.

Seniorkurser

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar endast en grundkostnad på  400 kronor/termin för Endagskursen. I denna kostnad ingår bl.a viss kopiering, olycksfallsförsäkring, lunch första dagen.

Baskursen

Alla betalar en grundkostnad som är 72 kronor/vecka.

Minnen från mitt liv – CMej

Kostnaden för kursen är 500 kr. I det priset ingår pärmen CMej, Din flexibla självbiografi.

Sommarbas

Kostnaden för mat, boende och transporter för 2024 blir 5700 kr. Vi söker internatbidrag från Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, för alla deltagare från 18 år.