Kostnader på Solvik 2023/2024

Grundkostnad

Alla kursdeltagare betalar en grundkostnad. I denna kostnad ingår, gruppliv- och gruppolycksfallsförsäkring, utlåning av kurslitteratur, fältstudier, viss kopiering och studiematerial m.m.

Undervisningen

Undervisningen är kostnadsfri.

Förbrukningsmateriel

Allt förbrukningsmateriel betalar du själv.

Kurslitteratur

Det mesta av kurslitteraturen får du låna från skolan.

Internat

När du bor på internatet betalar du förutom grundkostnaden även en boendekostnad och en matkostnad. Boendekostnaden skiljer sig beroende på vilken typ av rum du bor i. I boendekostnaden ingår el, vatten, värme, wifi.   

Matkostnaden är lika för alla och där ingår frukost, lunch, middag och kvällsfika under alla skoldagar. Man kan inte välja bort någon måltid för att få reducerad kostnad. 

Kostnader kurs för kurs

Allmän kurs 

Per månad 

Läsår 

Grundkostnad 

370  3330 
Matkostnad  3400 

30600 

Rum med egen toa 

2 900  26100 

Rum med gemesam toa 

1800  16200 
Rum i radhus  2400 

21600 

     
     
Musiklinjen  Per månad 

Läsår 

Grundkostnad 

370  3330 
Extrakostnad
I denna kostnad ingår underhåll och reparation av ljudutrustning, instrument och dylikt. 
 

1 500 

Matkostnad 

3400  30600 

Rum med egen toa 

2900  26100 
Rum med gemesam toa  1800 

16200 

Rum i radhus  2400 

21600 

     
     

Konstlinjen 

Per månad 

Läsår 

Grundkostnad 

370  3330 
Extra kostnad
Konst 1 och 2
I denna kostnad ingår studiebesök, viss allmän förbrukning inom tex skulptur, måleri mm. 
 

1650 

Extra kostnad Fördjupningsåret
I denna kostnad ingår studiebesök, viss allmän förbrukning inom tex skulptur, måleri mm. 

  710 
Matkostnad  3400 

30600 

Rum med egen toa 

2900  26100 
Rum med gemesam toa  1800  16200 
Rum i radhus  2400 

21600 

     

Dataspel & Filmeffekt 

Per månad 

Läsår 

Grundkostnad 

370  3330 
Extrakostnad
I denna kostnad ingår gemensamt förbrukningsmaterial, studiebesök m.m. 
  544 
Ev datorhyra  300 

2700 

Matkostnad 

3400  30600 
Rum med egen toa  2900  26100 
Rum med gemesam toa  1800 

16200 

Rum i radhus 

2400 

21600 

Kostnaden för hela läsåret delas upp i nio lika stora delar och faktureras från sepmaj. Augusti och juni är faktureringsfria månader. 

Om du önskar bo i något av våra internatrum, prioriterar vi i första hand dig som kommer långväga. Alltså inte de som bor i närheten av Skellefteå. Om du ska flytta ut innan terminens slut, har du en månads uppsägningstid på rummet.

Viktigt angående hemförsäkring

Om du ska bo på internatet anses du ha flyttat hemifrån och omfattas inte längre av dina föräldrars hemförsäkring. För att dina ägodelar i ditt rum ska vara försäkrade ska du därför skaffa en egen hemförsäkring vid händelse av stöld, brand eller vattenskada.

Frågor om maten och internatet kan besvaras av vår internatföreståndare Wiveca Ögren.

Externat

Grundkostnad

Du som inte bor på skolan betalar grundkostnad enlig följande: 

Heltidsstuderande: 370 kronor/månad
Deltidsstuderande: 290 kronor/månad 

Mat och fika i restaurangen

Du som inte bor på skolan kan köpa matkuponger. Möjlighet finns att få vegetarisk kost och annan specialkost. Kaffe/te bjuder vi på.

Enstaka 10-häfte
Lunchbuffékupong 80 kr 750 kr
Salladskupong 60 kr 650 kr

Parkering

Du kan hyra en parkeringsplats med motorvärmare. Platserna hyrs ut terminsvis. Följande priser gäller för heltidsstudier:
Höstterminen: 450 kr.
Vårterminen: 500 kr.

Skol IF

Alla deltagare får möjlighet att köpa medlemskort i Solviks Skol IF för 20 kronor/termin.  Man får då delta i de aktiviteter som Skol IF arrangerar. Man har även möjlighet att använda vårt lilla gym. Det är tillgänglig dygnet runt. Här finns bla crosstrainer, spinning, fria vikter m.m.

Betalning

Kostnaden för hela läsåret delas upp i nio lika stora delar och faktureras från sep – maj. Augusti och juni är faktureringsfria månader. 

Du får en faktura varje månad som ska betalas den sista september, oktober, november, december, januari, februari, mars, april och maj. 

Du kan välja om du vill att fakturan ska skickas som PDF-fil till din mejl, via post till din hemadress eller via KIVRA.

Kostnad deltidskurser

Konsthistoria

För denna kurs tar vi en grundkostnad på 900 kronor/termin. I den kostnaden ingår gruppliv- och gruppolycksfallsförsäkring, viss kopiering och studiematerial. Går man Kulturkursen med konsthistoria 75% betalar man 1100 kr per termin. 

Kulturkursen

För denna kurs tar vi en grundkostnad på 500 kronor/termin för den som går 25% och 900 för den som går 50%. I den kostnaden ingår gruppliv- och gruppolycksfallsförsäkring, viss kopiering och studiematerial. Till detta tillkommer kostnader för entréer vid evenemangsbesök och viss resekostnad. Solvik kommer att subventionera evenemangsbesöken till viss del men vi räknar med att er kostnad blir cirka 2000 kr/läsår. Eventuella kostnader för längre höst- och vårresa ingår dock ej i detta.

Datorgrafik för spel – Distans

Kursen kostar ingenting att gå. 

Seniorkursen

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar endast en grundkostnad på  300 kronor/termin för Endagskursen. I denna kostnad ingår bl.a viss kopiering, olycksfallsförsäkring, lunch första dagen. 

Androidkursen

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar endast en grundkostnad på 400 kronor/termin. I denna kostnad ingår bl.a. lån av surfplatta, viss kopiering, olycksfallsförsäkring och lunch första dagen. 

Baskursen

Alla betalar en grundkostnad som är 72 kronor/vecka. 

Skrivarkurs

Kostnaden är 500 kr. Där ingår kursavgift, boken Skriv Skriv Skriv av Jorun Modén och fika under kvällen samt middag vid första kurstillfället. Därefter kommer middagen att kosta 60 kr.

Kostnad Sommarkurser 

Improvisationsteater

Dagtid – 150 kr. Då ingår Fika, lunch och ytterligare ett fika. 

Helpension med rum – 600 kr/dag. Då ingår fika, lunch, fika, middag och kvällsfika samt övernattning 

Sommarbas

Kostnaden för mat, boende och transporter för 2023 blir 5400 kr. Vi söker internatbidrag från Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, för alla deltagare från 18 år. Kostnaden för hela kursen blir då 2500 kronor. 

Den som bor hemma hos föräldrarna eller i familjehem kan ansöka hos sin kommun om att få gå Sommarbas som korttidsvistelse. Den deltagare som har råd, kan naturligtvis betala hela sin Sommarbas-vistelse själv. Resorna till och från kursen betalar deltagaren.