KONSTLINJEN

Årskurs 1  – kurslängd 1 år

Årskurs 1 passar Dig som inte har konstnärlig utbildning sedan tidigare.
Konstlinjens första årskurs består av två grenar med två olika sätt att arbeta. Du söker en av grenarna.

Gren: Classic

För dig som vill få ut maximalt av konstlinjens bredd, meritera dig till fortsatta konststudier eller pröva om konstskapande kan vara något att satsa på.  Denna gren hjälper dig på bästa sätt arbeta fram arbetsprover till designutbildningar, bildlärare och fri konstnär.

Classic passar dig som kommer direkt från gymnasiet eller gått gymnasiet senaste 10 åren. Inga speciella förkunskaper krävs.
Var och en arbetar utifrån sina förutsättningar.
Att du är motiverad är emellertid ett krav.

Det här vill vi med konstlinjen Classic:

 • Förbereda för ett framtida yrkesliv.
 • Skapa en medvetenhet om kulturen i samhället.
 • Använda bildens många uttrycksmedel.

Till classic söker du med arbetsprover.
Läs vidare om Konstlinjen Classic

Gren: Paus

För dig som vill koppla av från det vanliga jobbet något år, söka nya vägar i livet, kanske för att förverkliga drömmar eller pröva på konstskapandets olika delar. Inga speciella förkunskaper krävs för att gå på Konst Paus.
Var och en arbetar utifrån sina förutsättningar.
Att du är motiverad är emellertid ett krav.
På paus går personer i alla åldrar från 18 -75 år. Majoriteten är dock mellan 35-70 år.

Det här vill vi med konstlinjen paus:

 • Medverka till den enskilda kursdeltagarens konstnärliga utveckling.
 • Skapa en medvetenhet om kulturen i samhället.
 • Förbereda för en rikare fritid.
 • Vara ett andningshål i en allt mer pressad tid.

Till paus behöver du inga arbetsprover i din ansökan.

Läs vidare om Konstlinjen Paus

Likheter och skillnader mellan grenarna

För att lättare kunna se vilken gren som passar dig bäst  listas likheter och olikheter nedan.
Redan nu kan sägas att likheterna mellan de två grenarna är betydligt större än olikheterna .

Likheter mellan de två Åk 1-grenarna Classic och Paus

 • Samma konstlärare.
 • Många konstblock är lika för bägge grenarna.
 • Vi tecknar modell och gör konstnärsbesök tillsammans.
 • Vi ställer gemensamt ut på vårens konstutställning.
 • Vi reser på konstresor tillsammans.
 • Båda deltar i skolans gemensamma aktiviteter.
 • I den mån paus-grenen väljer foto/databild/konsthistoria är undervisningen densamma.
 • Det går söka till konsttvåan från bägge grenarna.

Skillnader mellan de två grenarna i årskurs 1 

Konstlinjen – Classic

 • Konsthistoria, foto och databild obligatoriskt.
 • Arbetsprover i ansökan.
 • Få möjligheter till anpassat schema.
 • Endast heltid.
 • Intyg specificerat med närvaro och ämnen.

Konstlinjen – Paus

 • Foto, konsthistoria och databild tillval som utökad kurs.
 • Inga arbetsprover behövs i ansökan.
 • Större möjligheter till anpassat schema.
 • Välj att gå heltid eller halvtid.
 • Inskrivningsintyg.

Årskurs 2 – kurslängd 1 år

Du som har ett års konstnärlig utbildning sedan tidigare har möjlighet att söka direkt till vår andra årskurs.
Du söker då på samma

arbetsprover som årskurs 1  och Classicgrenen.
Läs mer om årskurs 2

Årskurs 3 – Distansåret 

Kurslängd 1 läsår, heltid eller halvtid
Du som tidigare gått 2 år på konstskola alternativt har motsvarade erfarenhet kan söka vårt distansår.
Du söker då på samma arbetsprover som årskurs 1  och Classic grenen.

Läs mer om distansåret

Konsthistoria

kurslängd 1 läsår – endast heltidsstudier

Det här vill vi med Konsthistoria-kursen

 • Ge kunskap och nya perspektiv på konsten och konstens roll genom historien in i vår tid.
 • Skapa en medvetenhet om kulturen i samhället.
 • Förbereda för en rikare fritid.

För dig som är intresserad av och vill  lära mer om konst, arkitektur, historia, filosofi och kultur men inte själv vill teckna/måla/skulptera.
I denna kurs följer du konstlinjens teoretiska delar  tillsammans med deltagare från konstlinjen.

Läs mer om Konsthistoria-kursen

Om arbetsprover, intyg och behörigheter

Efter avslutad kurs erhåller du ett kursintyg på att du genomgått kursens moment.
För ett fullgott studieintyg krävs minst 80 % närvaro. För dig som avser söka vidare till konstnärliga universitetstudier krävs både allmän högskolebehörighet och godkända arbetsprover. Konstlinjen kan hjälpa dig arbeta fram en portfolio arbetsprover med inte ge dig allmän högskolebehörighet.

Folkhögskolekurser som av skolan anses ligga på eftergymnasial nivå eller där grundläggande behörighet är inträdeskrav (däribland konstlinjen) kan inte berättiga till folkhögskolans speciella studieomdöme.

Förkunskapskrav:

Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Du ska också bifoga tre musikexempel.

Vill du veta mer?

Andreas Grenholm, linjeledare
Tel: 070-5695168
E-mail: Andreas.grenholm@solviksfolkhogskola.se

Läsårstider:
1 år, 36 veckor
2018-09-03 — 2018-12-21
2019-01-07 — 2019-05-24

Sista ansökningsdag:
2019-04-29