Realistisk Artefakt

3 mars, 2021

Realistisk Artefakt

Vårterminen för deltagarna på Dataspel & Filmeffekter innebär mer komplexa och ingående moment inom datorgrafiken. I kursen ’ Realistisk Artefakt’ ligger fokus på hantverket, träning och utmaning i programvaran – att så nära som möjligt leva upp till ett verkligt objekt. Våra deltagare har gjort fantastiska jobb.

3D-verktygen och tekniken för detta förnyas förstås hela tiden, för valet av de artefakter vi bygger kan det handla om betydligt äldre teknik. Kommer du tex ihåg denna TV-spels handkontroll?

 NES-handkontroll (1986) 3D-modellerad av Axel Öhman)