Aktuellt läge med anledning av Coronaviruset

19 november, 2020

Aktuellt läge med anledning av Coronaviruset

Under hösten har vi hittills bedrivit våra kurser på plats på skolan, med vissa anpassningar för att lättare hålla avstånd och undvika trängsel.

Nu när coronaviruset åter sprids snabbare i vårt samhälle planerar vi för ytterligare anpassningar. Men eftersom förutsättningarna för våra utbildningar sinsemellan är väldigt olika, ser anpassningarna också olika ut.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om corona-anpassningarna för just din kurs.