Så här hittar du till Solvik

Solviks folkhögskola ligger i byn Frostkåge efter E4:an ca 1,5 mil norr om Skellefteå och ca 1,5 mil söder om Byske. Adressen är Frostkåge 105, Kåge.

E4 från Skellefteå

Sväng höger via avfart mot Frostkåge. Sväng tredje avfarten rondellen. Sväng andra avfarten i andra rondellen. Kör ca 200 m och sväng första vänster mot Solvik (före kiosken).

E4 från Piteå

Sväng höger via avfart mot Frostkåge. Sväng första avfarten i rondellen. Kör ca 200 m och sväng första vänster mot Solvik (före kiosken).

Buss

Åker du buss kan du titta i www.tabussen.nu. Skriv från vart du ska resa och i till-rutan skriver du  Frostkåge.