UTVECKLA DIN
DRIVKRAFT

OCH NÅ MÅL

Vill du utveckla personliga egenskaper och få verktyg för att sätta upp och förverkliga dina mål? Då är det här kursen för dig!

Kursen vänder sig till dig som vill:

 • Hitta ditt fokus, staka ut och nå dina mål.
 • Utveckla drivkraft, personliga och entreprenöriella egenskaper.
 • Ifrågasätta dina invanda beteenden och utveckla dem vidare.
 • Lära dig tänka i nya banor, se dina hinder och förebygga dem.

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i att utveckla drivande egenskaper; samt att definiera mål och nödvändiga åtgärder för att nå dessa. Under reflektionsuppgifter kopplat till din vardag går vi igenom en utvecklingsprocess tillsammans.

Kursens målsättning är att du som deltagare ska få en förståelse för vad det är att vara entreprenöriell och vad du kan göra för att utveckla dessa egenskaper hos dig själv, lära sig ifrågasätta ditt eget beteende och hitta nya sätt att komma vidare. Vidare får du som deltagare kunskap i att kunna definiera ett mål, hur du ska hitta vägar för att uppnå detta, samt lära sig hantera hinder.

Exempel på kursinnehåll:

 • Varifrån kommer jag och vart är jag på väg?
 • Hitta din riktning och staka ut målet.
 • Egenskaper och förmågor – vad kan och vill jag förändra?
 • Teoretisk och praktisk träning i entreprenöriell förmåga.
 • Utmaningar och möjligheter, vad behöver jag göra för att hitta nya vägar?
 • Små och stora förändringar mot målet.
 • Teoretisk och praktisk träning i entreprenöriell förmåga.

Upplägg:

Det huvudsakliga arbetssättet på kursen är självreflektionsuppgifter och praktiska övningar i din vardag med återkoppling från kursledare och övriga kursdeltagare skriftligt via nätet. Vi läser även en del litteratur. Undervisningen sker i nära samspel med andra kursdeltagare i en grupp där alla tillsammans följer en gemensam studiegång varje vecka. En förutsättning för att kunna genomföra kursen är att du är beredd på att göra reflektioner kring dina egenskaper och dela med dig av dessa till andra.

Undervisningen sker helt på distans via din egen dator och ett digitalt utbildningsprogram. Programmet är gratis och du som deltagare får all information den behöver för att komma igång i samband med kursstarten. Enda kravet är tillgång till dator (ej läsplatta) och stabil internetuppkoppling för att kunna utföra uppgifterna. Kursen har inga fysiska träffar eller schemalagda lektioner. Du arbetar på egna tider som passar dig men med några deadlines att förhålla dig till varje vecka. Även om du väljer att förlägga dina studier till några huvudsakliga dagar under veckan, förväntas du vara lite aktiv varje vardag (må-fr).

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav

Vill du veta mer?

Petra Pihl , kursförståndare
Tel: 070-255 23 16
Skicka ett mail

Läsårstider:

Distanskurs
Vt: v.3  – v.21 

Sista ansökningsdag:

13 december

Kostnader:

Inga. Kursen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad för 100% i 19 veckor.

Deltagarens arbetsinsats:

100% (ca 20 h/ vecka)

Intyg:

Intyg lämnas efter genomförd kurs

Ansök:

I din ansökan vill vi att du bifogar ett personligt brev. Berätta i brevet vem du är (ink ålder, studie/yrkesbakgrund, familjesituation), vad du idag gör, om du planerar att ha någon ytterligare sysselsättning parallellt medan du läser kursen, samt vad du kommer göra om du inte kommer in. Beskriv även varför du vill gå den här kursen och vad du förväntar dig att den ska ge dig. Nämn även om du kan ha några ev hinder för att läsa på distans (såsom att arbeta självständigt och hålla deadlines, läsa och skriva en större mängd text etc).

Det blir alltid fler sökanden än det finns antal studieplatser, varav ett urval sker bland de personliga breven. Lägg därför gärna lite extra tid på din beskrivning här.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!

Kontakta oss gärna