UTVECKLA DIN
DRIVKRAFT

OCH NÅ MÅL

Vill du utveckla personliga egenskaper och få verktyg för att sätta upp och förverkliga dina mål? Då är det här kursen för dig!

Kursen vänder sig till dig som vill:

 • Hitta ditt fokus, staka ut och nå dina mål.
 • Utveckla drivkraft, personliga och entreprenöriella egenskaper.
 • Ifrågasätta dina invanda beteenden och utveckla dem vidare.
 • Lära dig tänka i nya banor, se dina hinder och förebygga dem.

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i att utveckla drivande egenskaper; samt att definiera mål och nödvändiga åtgärder för att nå dessa. Under reflektionsuppgifter kopplat till din vardag går vi igenom en utvecklingsprocess tillsammans.

Kursens målsättning är att du som deltagare ska få en förståelse för vad det är att vara entreprenöriell och vad du kan göra för att utveckla dessa egenskaper hos dig själv, lära sig ifrågasätta ditt eget beteende och hitta nya sätt att komma vidare. Vidare får du som deltagare kunskap i att kunna definiera ett mål, hur du ska hitta vägar för att uppnå detta, samt lära sig hantera hinder.

Exempel på kursinnehåll:

 • Varifrån kommer jag och vart är jag på väg?
 • Hitta din riktning och staka ut målet.
 • Egenskaper, kunskap och förmågor – vad kan och vill jag förändra?
 • Teoretisk och praktisk träning i entreprenöriell förmåga.
 • Utmaningar och möjligheter, teorietiskt och praktiskt.
 • Små och stora förändringar mot målet.
 • Finjustering och uppväxling av målet.

Upplägg:

Det huvudsakliga arbetssättet på kursen är reflektionsuppgifter med återkoppling från kursledare och övriga kursdeltagare skriftligt via nätet. Undervisningen sker helt på distans via deltagarens egen dator och utbildningsprogrammet FirstClass. Programmet är gratis och deltagaren får all information den behöver för att komma igång i samband med kursstarten. Enda kravet är tillgång till dator (ej läsplatta) och internetuppkoppling för att kunna utföra uppgifterna. Kursen har inga fysiska träffar.

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav

Vill du veta mer?

Petra Pihl , kursförståndare
Tel: 070-255 23 16
Skicka ett mail

Läsårstider:

Distanskurs
Ht: v. 33 – v. 51

Sista ansökningsdag:

Ht: 3 Augusti. Löpande intag (sök tidigt)

Kostnader:

Inga. Kursen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad för 100% i 19 veckor.

Deltagarens arbetsinsats:

100% (ca 20 h/ vecka)

Intyg:

Intyg lämnas efter genomförd kurs

Ansök:

Genom att skriva ett personligt brev med vem du är (ink ålder, studie/yrkesbakgrund, familjesituation), vad du idag gör (och ev kommer att göra i övrigt som sysselsättning under den här terminen), samt varför du vill gå kursen.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!

Kontakta oss gärna