Sommarbas

Utb_BasKur_02Utb_SomBas_02Utb_SomBas_01Utb_BasKur_01

Sommarbas 2018

Sommarbas vänder sig till vuxna som önskar en sommarvistelse med både trygghet och rika upplevelser. Till Sommarbas är man välkommen oavsett hur mycket eller lite hjälp man behöver.

På Sommarbas får man god mat, bra boende och mycket roligt. Exempel på det är utflykter, bad- konst- och musikupplevelser, bio, fest och sommardisco.
Kursen har program för anpassas till deltagarnas ålder och önskemål.
Sommarbas vänder sig främst till personer som är under 65 år.

Kursen startar…

Datum för kursstarten blir söndagen den 10 juni klockan 15.00 till måndag den 18 juni ca klockan 15.00. Totalt blir det 9 dagar.  Observera att kursen är i JUNI-månad.

Vad kostar kursen och vem betalar?

Kostnaden för mat, boende, transporter, aktiviteter och förbrukningsmaterial för 2018 blir:
6.750 kr   (750 kr/dag).
Vi söker internatbidrag från Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, för alla deltagare från 18 år. Förra året blev bidraget 405 kr/dag.  Hur det blir i år vet vi tidigast i mitten av maj.  Kostnaden för hela kursen blir då 3.105 kronor.

Den som bor hemma hos föräldrarna eller i familjehem kan ansöka hos sin kommun om att få gå Sommarbas som korttidsvistelse. Den deltagare som har råd, kan naturligtvis betala hela sin Sommarbas-vistelse själv. Resorna till och från kursen betalar deltagaren.

Ange på ansökningsblanketten till vilken adress Solvik ska skicka fakturan.

Mer viktigt att tänka på:

Färdtjänst

Vid våra utflykter använder vi dels skolans minibussar, dels bokar vi en färdtjänstbuss.
De kursdeltagare som har rätt till färdtjänst bör ha med sig färdtjänstkort eller biljetter till 20 resor.

Fickpengar

Till utflykterna behövs fickpengar, ca 600 kronor (300 kronor fickpengar, 300 kronor gemensam kassa).
Vi brukar erbjuda kursdeltagarna att deponera sina pengar hos vår kurskassör. Det är också möjligt att skicka kursdeltagarens pengar direkt till vår kurskassör. Kontakta oss för namn och adress.

Kontaktperson som kan nås

Det är nödvändigt att vi får namn och telefonnummer till någon kontaktperson som kan nås under kurstiden, om vi behöver rådgöra med någon som känner kursdeltagarna väl.

Medicin

Deltagare som behöver medicin måste ha dosetter eller liknande.

Hjälpmedel

Om någon behöver särskilda hjälpmedel, som höj- och sänkbar säng, lyft, duschstol eller annat,måste deltagaren ordna det själv. OBS från och med 2015 kan inte Solvik ordna hjälpmedel.

Tilläggshandikapp = assistansbehov

Deltagare med personlig assistans tar med sin assistent till Sommarbas. Kursdeltagare med tilläggshandikapp, eller särdrag som gör det svårt för honom/henne att umgås i grupp, måste ange det i god tid! Deltagare som är beviljade stora insatser via LSS eller LASS tar alltså med egen assistent, eller en del av sin assistanspeng till Sommarbas.

Ansökningsinformation

Vi vill ha din ansökan senast den 23 mars.
Besked om antagning får du per brev i april/maj.

Du kan hämta hem en ansökningsblankett i PDF-format genom att klicka här . Skriv ut den, och skicka till: Solviks Folkhögskola, Frostkåge 105, 934 92  KÅGE.

Om du inte har någon skrivare, kan du ringa
0910-73 20 00 eller mejla till Solviks administration, så skickar vi ansökningsblankett till dig.

Till sist…

Vi på Solviks Folkhögskola ser fram emot Sommarbas. Det är en av sommarens höjdpunkter! Många vänliga hälsningar från Sommarbas-teamet genom:

  1. Pers_BahRag
  2. Ragnhild Bahta
  3. 0910-73 20 22
  4. skicka e-post
  1. Susanne Larsson
  2. skicka e-post