Årskurs 1 – paus

Utb_KonPau_02Utb_KonPau_01Utb_KonLin_02Utb_KonDis_01

Hel- eller halvtid

Konstlinjen paus är till för dig som vill koppla av från det vanliga jobbet något år för att förverkliga dina drömmar, eller kanske vill prova om konstskapande kan vara något att satsa på. Inga speciella förkunskaper krävs för att gå på konstlinjen.
Var och en arbetar utifrån sina egna förutsättningar.
Att du är motiverad är emellertid ett krav.

Halvtid

Halvtidsstudier innebär 2,5 dagar/vecka.
Du som väljer att gå på halvtid jobbar i skolans ateljéer två heldagar och en halvdag i veckan. Vilka veckodagar som kan bli aktuella varierar från år till år.

Det här vill vi med konstlinjen paus

  • Medverka till den enskilda deltagarens konstnärliga och kreativa utveckling.
  • Skapa en medvetenhet om kulturen i samhället.
  • Förbereda för en rikare fritid.
  • Vara ett andningshål i en allt mer pressad tid.

Det här ingår i undervisningen:

Detta kan ingå i undervisningen

Gästlärare,offentlig utsmyckning, utställningar och konststudieresa

Majoriteten av undervisningen sker med skolans egna konstlärare men vi har även gästlärare utifrån under kortare perioder.
Vartannat år åker vi på en konststudieresa ut i Europa och ser spännande och bra konst. De senaste åren har vi bl.a.åkt till Rom, Amsterdam, Paris, Berlin och Prag.
På våren ställer ut i Skellefteå.

Gemensamma aktiviteter

Att studera på folkhögskola innebär att du förutom din egen utbildning deltar i skolans gemensamma aktiviteter, t.ex. temadagar, föreläsningar och idrottsdagar.

Kostnader

Alla elever på skolan får en faktura varje månad på grundkostnaden.  I den ingår lån av studiematerial, viss kopiering, elevförsäkring samt mat vid terminsstart och terminsslut. De elever som går på konst betalar även en kostnad på gemensam förbrukning. I den kostnaden ingår bla studiebesök och viss allmän förbrukning inom ex skulptur och måleri m.m.
Skolan har en konstshop, där du får köpa det material som du behöver. Läs mer om kostnader här

Ansökan

Du söker på betyg, intyg och personlig motivering. Till paus- grenen är det inga arbetsprover (till classic-grenen är det dock arbetsprover). Du som sedan tidigare har konstutbildning motsvarande vårt första år har möjlighet att söka både Åk 1 och Åk 2 (dock då med arbetsprover).


Vi vill ha din ansökan senast den 1 juni. 

Ring om du känner dig osäker.

Här hittar du ansökningshandlingar

Kontakt

Vill du veta mer, kan du kontakta

  1. Pers_StePet
  2. Peter Stenlund
  3. Kursföreståndare, Konst
  4. 0910-73 20 26
  5. skicka e-post