Årskurs 1 – classic

Utb_KonCla_01Utb_KonCla_02Utb_KonPau_01Utb_KonHis_01

Konstlinjen classic är till för dig som vill meritera dig för fortsatta konststudier eller som vill prova om konstskapande kan vara något att satsa på.

Vår konstlinje hjälper dig arbeta fram arbetsprover till designutbildningar, bildlärare och fri konstnär.

Här hittar du svar på vanliga frågor om Konstlinjen

 • Inga speciella förkunskaper krävs för att gå på konstlinjen.
 • Var och en arbetar utifrån sina förutsättningar.
 • Att du är motiverad är emellertid ett krav.
 • Konst classic finns endast på heltid.

Det här vill vi med Konstlinjen Classic

 • Förbereda för högre konstnärliga utbildningar
 • Skapa en medvetenhet om kulturen i samhället.
 • Medverka till kursdeltagarens konstnärliga och kreativa utveckling
 • Bli bekant med konstens många uttryckssätt och tekniker.

Det här ingår i undervisningen:

Gästlärare, offentlig utsmyckning, utsällningar och konstudieresa

Majoriteten av undervisningen sker med skolans egna konstlärare men vi har även gästlärare utifrån (gäller dock främst tvåan) under kortare perioder.

Vartannat år åker vi på en konststudieresa ut i Europa och ser spännande och bra konst. De senaste åren har vi bl.a. åkt till Rom, Amsterdam, Paris, Berlin och Prag.
På våren ställer vi ut i Skellefteå.

Konstlinjen brukar i regel ha ett eller flera offentliga uppdrag per läsår. Exempelsvis på uppdrag konstlinjen haft var att skapa isskulpturer inför Skellefteås deltävling av Melodifestivalen. Eller göra en större målning på en gammal brandvägg på Kvarteret Uttern, bakom St: Olovs kyrka.

Gemensamma aktiviteter

Att studera på folkhögskola innebär att du förutom din egen utbildning deltar i skolans gemensamma aktiviteter, t.ex. temadagar, föreläsningar och idrottsdagar.

Kostnader

Alla elever på skolan får en faktura varje månad på grundkostnaden.  I den ingår lån av studiematerial, viss kopiering, elevförsäkring samt mat vid terminsstart och terminsslut. De elever som går på konst betalar även en kostnad på gemensam förbrukning. I den kostnaden ingår bla studiebesök och viss allmän förbrukning inom ex skulptur och måleri m.m. Skolan har en konstshop, där du får köpa det material som du behöver.
Läs mer om kostnader här

Ansökan

Du söker på betyg, intyg, personlig motivering och arbetsprover (till paus-grenen söker man dock utan arbetsprover). Du som sedan tidigare har konstutbildning motsvarande vårt första år har möjlighet att söka både Åk 1 och Åk 2.

Arbetsprover

Arbetsproverna får av praktiska skäl vara maximalt A3 (ca 35×50 cm). Du monterar dina arbetsprover på en kartong i A3-format. Du måste skriva namn och adress på baksidan av varje kartong. Inget får vara inglasat eller ramat.
Har du skulpturer eller andra skrymmande arbeten skickar du fotografier på dessa, vilka du monterar på en A3-kartong. Allt monteras på varsin kartong. Summa 4 kartonger. Ring gärna om du känner dig osäker.

Vi vill ha din ansökan senast den 1 juni.
Arbetsproverna returneras under senare delen av sommaren (Obs! bifoga returporto) .

Se årets arbetsprover
Här hittar du ansökninghandlingar
Här kan du beställa prospekt
Mer om studieekonomi

Kontakt

Vill du veta mer, kan du kontakta kursföreståndaren på Konstlinjen:

 1. Pers_StePet
 2. Peter Stenlund
 3. Kursföreståndare, Konst
 4. 0910-73 20 26
 5. skicka e-post