Årskurs 2

Utb_KonLin_04Utb_KonLin_03Utb_KonLin_02Utb_KonLin_01

Konstlinjens andra årskurs har plats för 5-12 elever.
Oftast brukar gruppen vara 6-10 stycken.

Tvåan är friare och mer exprimenterande till sin karaktär än den första årskursen. Vi provar på lite ovanligare och/eller mer avancerade konstnärliga tekniker.
När vi jobbar med de vanligaste teknikerna är det ur ett lite mer undersökande/exprimenterande sätt än i konstettan.

Du som gått gymnasiets bild estet-praktiska linje är behörig att söka direkt till årskurs 2.

Våra elever som direkt söker vidare från första årskursen till konsttvåan har företräde på platserna. Detta kan innebära att det vissa år inte tas in några elever “utifrån”. Du kan öka Dina chanser att studera hos oss om Du som reservalternativ kan tänka Dig att gå vår första årskurs.
Sök då även lämplig gren i vår första årskurs som andraalternativ.

Årskurs 2 är tänkt för Dig som

  • Har gått ett år på konstskola (hos oss eller annan skola) eller har likvärdig konstnärlig erfarenhet.
  • Behöver tid att arbeta fram en uppsättning konstnärliga arbeten (kanske för ansökan till konstskolor, portfolio till olika jobb, utställningar o dyl) och vill ha hjälp med bedömning/kritik från någon utomstående.
  • Vill fördjupa dina kunskaper inom det konstnärliga området, prova på lite ovanligare och/eller mer avancerade konstnärliga tekniker. Jobba med de vanligaste teknikerna ur ett lite mer undersökande/exprimenterande sätt än i konstettan.

Ansökan och arbetsprover

Du söker på arbetsprover, betyg, intyg och personlig motivering.
Vi vill att Du sänder in både grundskolebetyg och eventuella gymnasiebetyg. Arbetsproverna får av praktiska skäl vara maximalt A3 (ca 35x50cm). Du monterar dina arbetsprover på en kartong i A3-format. Du ska skriva namn och adress på baksidan av varje kartong. Inget får vara glasat eller ramat. Har Du skulpturer eller andra skrymmande arbeten skickar Du foto på dem, vilka Du också monterar på en A3-kartong. Arbetsproverna returneras under senare delen av sommaren. Bifoga även returporto om Du vill att vi ska sända tillbaka dina arbetsprover

Klicka här för att se vilka arbetsprover vi vill ha.

Vi vill ha din ansökan senast den 1 juni. 
Ring gärna om du känner dig osäker

Här hittar du ansökninghandlingar
Här kan du beställa prospekt
Mer om studieekonomi

Kontakt

Vill du veta mer, kan du kontakta kursföreståndaren på Konstlinjen:

  1. Pers_StePet
  2. Peter Stenlund
  3. Kursföreståndare, Konst
  4. 0910-73 20 26
  5. skicka e-post