Dataspel och filmeffekter

Utb_KonDat_04Utb_KonDat_03Utb_KonDat_02Utb_KonDat_01

Dataspel och filmeffekter.

Dataspel och filmeffekter är en ettårig kurs i datorgrafik där du får producera dataspel och visuella effekter för film och reklam.
Datorgrafik används också till förlagor för 3D-print, till virtuell (VR) och argumented reality (AR).
Kursen introducerar för arbeten inom alla dessa områden.

 Showreel -här ser du vad vi gör

Följ oss på Instagram

 

Dataspel och filmeffekter startade startade hösten 2013 som Datorgrafiskt basår och är en konstnärlig, universitetsförberedande och introducerade kurs för dig som vill jobba som datorgrafiker inom reklam eller   filmeffekt- och spelbranschen. Kursen år ettårig och ges på heltid.
Genom åren har många av våra deltagare gått vidare till olika spelutbildningar.
Senaste läsår kom alla (!) våra sökande in på sökta vidareutbildningar. Stort grattis till dem!!

Exempel på några företag inom film- och spelindustrin
Double negative – VFX
Moving Picture Company – VFX
Dice – spel
King – spel

Exempel på utbildningar på universitetsnivå

www.ltu.se/edu/program/KKDGG
www.gscept.com

http://www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspelsutveckling/

http://game.speldesign.uu.se/

Kursen bedrivs till viss del av lärare som även är yrkesverksamma på universitetetsnivå. Kursens upplägg har arbetats fram i dialog med universitetet/högskola, detta för att i mesta möjliga mån svara mot branschens  krav och önskemål på förkunskaper.
Vi deltar i närliggande universitets öppna eventdagar, gör studiebesök och får en inblick i universitetsutbildningens olika projekt.

Solviks folkhögskola har över 30 års erfarenhet av undervisning inom konstnärliga ämnen och har ett stort antal tidigare kursdeltagare yrkesverksamma som bildlärare, fritt utövande konstnärer, grafiska designers, industridesigners och arkitekter.

Alla Solvikssökande kom in på universitet/högskola/YH!
Ett av målen med kursen är att förbättra deltagarnas möjligheter att ta sig på universitet/YH/högskola.
Det har aldrig gått så bra som senaste läsår för våra studenter.
Av senaste kullen sökande tog sig, oss vetande , 100 % in. Stort grattis till dem från Solvik!!
Det är här mycket viktigt att påpeka att Solviks Dataspel och filmeffekter inte automatiskt ger en högskoleplats. Någon sådan garanti finns naturligtvis inte. Det beror på en kombination av den enskilde kursdeltagarens ambition/ kreativa förmåga i kombination med  skolans möjlighet att ge kunskap i viktiga moment samt peka på förbättrings/prioriteringsområden.

Det här vill vi med kursen

 • Ge en orientering om vad yrkesrollen som datorgrafiker innebär
 • Ge en inblick i hela produktionskedjan från skissarbete till slutprodukt
 • Öva tekniska och konstnärliga färdigheter som yrket kräver
 • Ge färdighetsträning i relevant programvara
 • Öka konkurrenskraften vid antagning till högskolan

De här momenten innehåller kursen

 • Grundläggande konstnärlig träning
 • Konst-, stil-, spel- och filmhistoria
 • Träning i produktionsverktyg och produktionsmetoder
 • Design av miljöer, artefakter och karaktärer
 • Grundläggande animationsprinciper
 • Foto- och videoproduktion
 • Grundläggande bildbehandling
 • Grundläggande matematik för datorgrafik
 • Projektarbete, rapportskrivning och presentationer

Se exempel på arbeten från dataspel och filmeffekter

 

Showreel Dataspel och filmeffekter

Du söker till kursen med betyg, arbetsprover och personligt brev.

Teknisk utrustning

Basåret kräver tillgång till en modern dator (en laptop i ca 7000-8000 kr-klassen).
Du som har en egen modern dator nyttjar förslagsvis den.
Av praktiska skäl bör din dator vara av bärbar laptopmodell.
Har du ingen / för gammal dator har du möjlighet att hyra dator av
Solvik för 200 kr/mån under utbildningstiden.

Vad gör en datorgrafiker?

Datorgrafiker jobbar med att designa och producera (modellera, rendera och animera) miljöer, artefakter och karaktärer för spel- och filmindustrin.

Internatet 

Solvik har ett internat med ca 50 rum. Du kan välja mellan två olika alternativ på boendet med olika prisnivåer. Förutom fräscha rum så erbjuds god mat i vår restaurang.
Skolan tillhandahåller frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och middag alla vardagar.
Se bilder från internatet här .

Övriga kostnader

Se Kostnader/Studieekonomi.

Arbetsprover

1. En färglagd skissteckning (ej  digital) på en valfri (fiktiv eller verklig) karaktär till film  i medeltida miljö.
Se exempel på karaktärsdesign/inspireras här
2. En realistisk blyertsteckning på ett frukostbord innehållande en mugg/kopp, ett ägg i en äggkopp, en valfri smörgås och en dagstidning.
Se exempel på realistiska blyertsteckningar här

Arbetsproverna får av praktiska skäl vara maximalt A3 (ca 35x50cm).

Du monterar dina arbetsprover på en kartong i A3-format.
Skriv namn och adress på baksidan av varje kartong.
Arbetsproverna returneras under senare delen av sommaren.

Arbetsproverna skickats tillsammans med övriga ansökningshandlingar till:

Solviks folkhögskola
Frostkåge 105
934 92 Kåge

Kontakt

Vill du veta mer, kan du kontakta kursföreståndaren på Konstlinjen:

 1. Pers_StePet
 2. Peter Stenlund
 3. Kursföreståndare, Konst
 4. 0910-73 20 26
 5. skicka e-post

Sista ansökningsdag är 1 juni

Välkommen med din ansökan.