Baskursen

Utb_BasKur_01Utb_BasKur_02Utb_BasKur_03Utb_BasKur_04

Målgrupp

Bas-kursen vänder sig till dig som:

 • gått träningsskola eller liknande tidigare
 • arbetat länge på samma arbetsplats och vill prova på något nytt
 • vill få bättre självkänsla och starkare självförtroende vill träna för att behålla och helst utöka dina kunskaper
 • vill klara det dagliga livet bättre.

 Varför gå Bas-kursen?

För många fungerar Bas som en förberedelse för vuxenlivet. Man kanske står inför att flytta hemifrån till någon form av stödboende, eller man är på väg från skolan och ut i resten av livet.

Flera har redan kommit ut i en daglig verksamhet, men vill ha ett avbrott i den eller kombinera den med studier ett par dagar i veckan.

I något fall köper kommunen en plats då man inte har hittat någon lämplig gymnasieplats inom den kommunala skolan.

Hur jobbar vi?

I Bas-kursen jobbar vi mycket på praktiska färdigheter som att laga mat och slöjda.
Vi försöker röra oss på något sätt varje dag och har flera lektioner där vi får använda kroppens olika sinnen.

När vi har svenska jobbar vi med bilder, berättelser, ord och bokstäver. Det är inte nödvändigt att man kan läsa och skriva. På matten arbetar vi med pengar, volym, längd och vikt på så praktiskt sätt som möjligt.

Kursen är deltid

Man kan välja att gå kursen 1, 2 eller 3 dagar per vecka. Det är aldrig mer än 10 deltagare i klassrummet. Normalt finns tillgång till extra stöd i klassrummet.

Bas-kursen är en dagkurs, vilket innebär att vi inte räknar med att några av deltagarna bor på skolans internat.

Kostnader

Alla betalar en grundkostnad som är 64 kronor/vecka.
Lunchen kostar 60 kronor/dag och en smörgås 15 kr.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast den 1 juni.
Skulle du undra över något mer, hoppas vi att du hör av dig.
Om du funderar på att söka till Solvik, ser vi gärna att du först gör ett studiebesök hos oss så att vi får lära känna varandra bättre. Hör av dig så att vi kan komma överens om lämplig tid.

Klicka här för ansökningsblankett

Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor, kan du kontakta någon av oss:

 1. Elina Forsling
 2. 072-235 26 62
 3. skicka e-post
 1. Pers_NilLar
 2. Lars-Erik Nilsson
 3. 072-235 26 62
 4. skicka e-post