Vad är dyslexi?

Utb_AllLin_06Utb_AllLin_05

Dyslexi är ett av våra vanligaste handikapp. Det innebär att man kan behöva längre tid för att lära sig läsa, skriva och andra språkliga aktiviteter. Dyslexi har inget med intelligens att göra så till vida att man skulle vara dummare eller mindre begåvad än andra. Tvärt om! Det innebär att den språkliga förmågan på något eller några plan är betydligt sämre än andra förmågor man har. Några kända dyslektiker är Albert Einstein, Winston Churchill, Tom Cruise och Sif Ruud. Många dyslektiker har haft en jobbig skolgång därför att de inte har fått förståelse för sitt handikapp. Ofta behövs extra stöd och träning i till exempel läsning och skrivning. Ett annat sätt att stödja en dyslektiker kan vara att ge kopior på lektionsanteckningar eller läroböcker inspelade på band.

Kan man träna bort sin dyslexi?

Man kan alltid bli bättre. Det finns många knep, och genom ett stimulerande studiesätt kan man komma långt. En bra början är att erkänna att man behöver hjälp – även om det inte alltid är så lätt. Vill du veta mer Solviks Folkhögskolas Skriv- och läsinriktning, kontakta Allmänna linjens kursföreståndare.