Allmän kurs

Utb_AllLin_02Utb_AllLin_03Utb_AllLin_01Utb_AllLin_04 src=

Studierna på allmän kurs är på grundskolenivå och gymnasienivå. Här kan du läsa in grundskolekompetens eller skaffa dig behörighet för högskolestudier. Du väljer att gå ett, två eller tre år beroende på vilken skolbakgrund du har, och vilket syfte du har med dina studier.

Inriktningar

Du kan välja att kombinera dina teoretiska ämnesstudier med mer praktiska ämnen eller extra mycket skriv- och lästräning. Våra inriktningar är:

Temainriktning (allmän) :

Förutom basämnen läser vi samhällskunskap, naturkunskap, historia, psykologi och religion. Men istället för traditionella skolämnen läser vi temaområden i block. Där studerar vi verklighetsnära och strävar efter att förstå sammanhang mer än detaljer. Vardagen är inte avgränsad i samhällskunskap, biologi eller fysik. Vi vill ge en helhetssyn på områden som vi studerar. Vi tycker också att det är viktigt att lära sig effektiva studiemetoder. Under temastudierna ingår projektarbeten där eleverna bestämmer själva hur arbetet ska planeras och utföras.

Konstinriktning

I kombination med studier i svenska, engelska och matematik har du två dagar per vecka konstnärlig verksamhet. Du får prova på olika delar av det stora konstnärliga fältet. Du undervisas av lärare från vår Konstlinje.

Musikinriktning

I kombination med dina studier i svenska, engelska och matematik så har du två dagar per vecka med musikundervisning. Du får bland annat prova på att spela olika instrument i en pop- & rockensemble, skriva egna låtar och lära dig att spela in musik på dator samt grundläggande ljudteknik. Du undervisas av lärare från vår musiklinje och kommer även att ha tillgång till musiksal för eget övande om du önskar. Här får du möjlighet att utvecklas på din egen musikaliska nivå.

Skriv- och läsinriktning

Inriktningen passar dig som till exempel läser sakta, har svårt att stava och skriva eller har svårt att förstå och minnas vad du läser. Du kan ha dyslexi eller av andra skäl känna behov av extra mycket läs- och skrivträning. Du får arbeta i egen takt i en liten grupp. En stor del av undervisningen är anpassad efter dina speciella behov. Två hela dagar per vecka ägnar vi åt att stava rätt, läsa böcker, skriva, med mera. De material vi använder är:

 • Svenska Steg för Steg (för vuxna) från Alfamax – Alfamax dataprogram för att träna stavning och ordkunskap.
 • I våra datorer har vi också Stavarex och Spellright.
 • Du får även möjlighet att prova iPad. Den har många program för läs- och skrivhjälp och olika appar för att träna språk.

Vi som jobbar på SoL är utbildade i att använda Svenska Steg för Steg. Vi håller också på att lära oss metoder för att hjälpa Dig som har svårt med matematiken.
Vad är dyslexi?

Basämnen

På alla inriktningarna läser vi följande basämnen:

 • Svenska 5 timmar/vecka
 • Engelska 3 timmar/vecka
 • Matematik 3 timmar /vecka

Alla basämnena ges både på grundskole- och gymnasienivå.

Allmän behörighet

Allmän kurs vänder sig till dig som vill läsa in behörighet för högskolestudier. Du kan läsa in den grundläggande behörigheten som krävs för högskoleutbildning och efter eget val läsa in särskild behörighet som i stort motsvarar nivåerna på det samhällsvetenskapliga programmet.

Studieomdöme

Studieomdöme motsvarar betyg på gymnasieskola och VUX.

Studieintyg

Efter avslutad kurs får du ett intyg med uppgifter om vad du läst samt ett behörighetsintyg som intygar vilka behörigheter som är godkända samt vilket studieomdöme du fått.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan, tillsammans med dina referenser och eventuella betygskopior, före 15 maj (höstterminsstart – besked får du runt midsommar) eller 15 november (vårterminsstart). Vi vill gärna att du gör ett studiebesök hos innan du söker, så att vi får lära känna varandra bättre. Hör av dig så att vi kan komma överens om lämplig tid.

Klicka här för ansökningshandlingar
Mer om studieekonomi

Har du frågor om kursen?
kontakta

 1. Pers_SehJoh
 2. Johanna Sehlstedt
 3. Kursföreståndare
 4. 0910-73 20 13
 5. skicka e-post