Vår Historia

OmSk_His_01OmSk_His_03OmSk_His_04OmSk_His_05

Det var en gång!

Solviks folkhögskola startade redan 1920, då somEvangeliska Fosterlandsstiftelssens Praktiska Läroverk, utanför Umeå där Strömbäck Folkhögskola står idag.
År 1922 skedde en flytt till Nyåker, Nordmalings kommun, där skolan fick namnet Nyåkers Kristliga Folkhögskola.

År 1933 skedde återigen en stor flytt av Solviks Folkhögskola till dess nuvarande läge i Frostkåge, Skellefteå Kommun. Dess strategiska läge vid den dåvarande europavägen 13, numera E4:an, bidrog troligtvis till beslutet.

Där Solviks huvudbyggnad finns idag, stod tidigare Byske sockens fattigstuga (senare ålderdomshem).
I skolans ägo finns vissa föremål bevarade från den tiden, bl a en samling äldre biblar från 1600-talet och framåt som skänkts av bygdens storbönder. Solviks Folkhögskola har många av dessa bönder att tacka för dess uppbyggnad och ekonomi då engagemanget från omgivningen var stort. Här bör kanske också nämnas EFS historiskt starka ställning i området.

Till Frostkåge flyttades inte bara personal och inventarier utan också ett gammalt hus som idag kallas Roseniusgården, då denne grundare av EFS föddes i denna stuga. Roseniusgården har dock återigen flyttats till Ånäset till dess ursprungliga plats.

Förutom Roseniusgården fanns det på Solvik, år 1933, tre större västerbottensgårdar, som kallades Österled, Västerled, centrum, samt den då nybyggda Huvudbyggnaden. Dessa nyttjades dels som lektionssalar och dels som elevhem. Elevhemmet ersattes dock 1957 av Solgården, som idag inhyser elevhem, lektionssalar och konstateljéer.

Från mitten av 80-talet har skolan utökats med ett antal nya byggnader såsom Björkgården, Tallgården, Rönngården (alla elevhem) och östra flygeln (baslinjens lokaler) med restaurangtillbyggnad. Hösten 2006 renoverades också entrén till Huvudbyggnaden som fick en mer modern utformning.

Solviks Folkhögskola har genom åren haft ett gott rykte som en gemytlig skola med duktiga lärare och god kamratanda. Detta har kanske bidragit till att idag kända personligheter som Bert-Åke Warg, skådespelare, och Henning Sjöström, stjärnadvokat, valt att studera på Solvik i sin ungdom.

OmSk_His_02