Huvudman

Skolans huvudman är Stiftelsen Solviks Folkhögskola och är ansluten till EFS.

EFS i Sverige är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan, en självständig organisation med betoning på mission, engagerade medlemmar och vardagskristendom.
EFS har en lång erfarenhet av att bedriva verksamhet bland barn och ungdomar.

EFS i Västerbotten är en distriktsorganisation som består av cirka 120 missionsföreningar och EFS-grupper. Uppdraget är att vara en samlad resurs för arbetet ute i lokalföreningarna.

Bland sina ledord för perioden 2012-2015 har EFS i Västerbotten formulerat:
Varma hjärtan; den personliga tron leder till varm gemenskap och delaktighet så att tro och liv går hand i hand.
I tjänst för varandra; det diakonala perspektivet och frivilligarbetet är centrala begrepp.