OM SOLVIK

OmSk_Land_07OmSk_BygEnt_01OmSk_Hitta_04OmSk_Omg_03

About Solvik in english
Solvik is a folk high school, which is a Scandinavian type of adult education centre.
This means a school where students come together from all sorts of backgrounds to study according to their interests. The school has a boarding with rooms for 50 persons
Read more

Så här hittar du till Solvik
Solviks folkhögskola ligger i byn Frostkåge efter E4:an ca 1,5 mil norr om Skellefteå och ca 1,5 mil söder om Byske.
Läs mer

Kontakta oss
Kontakta skolan

Byn Frostkåge
Frostkåge är en levande by som genomgått en generationsväxling under de senaste åren. Allt fler barnfamiljer har flyttat till byn och antalet invånare har ökat.  Frostkåge är en vacker och trevlig by där det är lätt att trivas.
Läs mer om Frostkåge här.

Om skolan
Läs om skolan

Press & Media
Läs mer