Drogpolicy

Solviks Policy – beträffande alkohol och andra droger


Målsättning

En skolverksamhet och ett internat fritt från droger och alkohol.

Syfte

Alkohol- och drogfrihet ska:

 • skapa trivsel och trygghet för studerande och anställda
 • vara stödjande för den som av olika skäl behöver en alkohol- och drogfri miljö

Hur uppnår vi detta?

Skolan arbetar förebyggande genom att:

 • förbud att nyttja alkohol och droger råder i internatet och skolverksamheten
 • vi vågar säga ifrån när vi ser att alkohol och droger används
 • du som deltagare tar ditt ansvar för att denna målsättning kan uppnås
 • vi har ett nära samarbete med polisen, och att anmälan görs vid misstanke om att droger används.
 • vi under studietiden gör slumpvisa drogtester, om det är känt att en kursdeltagare har tidigare missbruk bakom sig
 • både studerande och personal får kunskap om alkohol och drogers påverkan
 • vi stöder och uppmuntrar varandra att inte använda droger

Vad gör vi om någon bryter mot policyn?

 • upprättar en individuell åtgärdsplan, helst i samarbete med den som brutit mot policyn
 • en orosanmälan till socialtjänsten görs när deltagaren är under 18 år. Orosanmälan görs av skolledningen
 • vid misstanke kan drogtest krävas av deltagare. Nekande kan betraktas som positivt testresultat
 • kursdeltagare som bryter mot policyn kan bli tvungen att lämna internatet och sin studieplats