Frånvaroanmälan

Om du som är deltagare på någon av våra långkurser inte kan komma på skolan pga sjukdom eller annat, ska du anmäla detta via Schoolsoft (finns även som app). Inloggningsuppgifter får du av din kursföreståndare.

Har du inte tillgång till Schoolsoft kan du skicka e-post eller ringa till din kursföreståndare och anmäla din frånvaro.